Szkolny Klub Wolontariusza

W roku 2016/2017 w Naszej Szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza. Klub ten został powołany, aby zainteresować uczniów potrzebą pomocy wszystkim potrzebującym. Wychowawcze działanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Klub Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, który chcą pomagać innym. Uczniowie należący do klubu dokumentują swoją działalność w specjalnych zeszytach.

Głównym celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. Także, klub mam za zadnie rozwijać wśród młodzieży postawę otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości.

Formy nagradzania, które obowiązują w Naszym Klubie Wolontariusza są następujące:

- wyrażenie uznania słownego,

- pochwała na forum szkoły,

- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,

- wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Nagradzanie wolontariusza ma walor motywujący i podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza. Dnia 7 czerwca, tj. w Szkolny Dzień Wolontariusza, zostanie podsumowana całoroczna działalność klubu. Także, w ten dzień, zostaną wyłonieni najbardziej oddani wolontariusze, a pozostałym członkom klubu zostaną złożone słowne wyrazy uznania.

Lista uczniów należących do Szkolnego Klubu Wolontariusza:

1. Michał Jastrzębski

2. Brajan Musiał

3. Alicja Szopiak

4. Kamila Soboń

5. Martyna Walkowiak

6. Marcelina Jasińska

7. Sylwia Żądło

8. Hubert Puterko

9. Amelia Bober

10. Pascal Sztycharz

11. Martyna Lenart

12. Kacper Lubas

13. Magdalena Kordecka

14. Maksymilian Gruba

15. Mateusz Dopart